Darbuotojų sąrašas

Paskeblta: 2018-03-14 Atnaujinta: 2023-11-08

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas, el.paštas

1.

Antanas Donėla

Lengvosios atletikos, tinklinio treneris. 

8610 42784, antanasdonela417@gmail.com

2.

Linas Mitkus

Direktoriaus pavaduotojas bendriems reikalams, krepšinio treneris

8687 36685, linciam@mail.com

3.

Laima Jasmontienė

Specialistė

8440 52799, sportas@skuodas.lt

4.

Giedrius Kova

Futbolo treneris

8676 38377, giedrius.kova@gmail.com

5.

Robertas Mažrimas

Dziudo treneris

8616 90593. robertas.mazrimas@gmail.com

6.

Kazimieras Rimkūnas

Baidarių ir kanojų irklavimo treneris

8600 44536,

k.rimkunas@gmail.com

7.

Aloyzas Jasmontas

Lengvosios atletikos treneris

8614 92321, jasmadisk@gmail.com

8.

Rimantas Liubinas

Rankų lenkimo treneris

8601 18070,

rimantas.liubinas1@gmail.com

9.

Zinaida Sendriūtė

Lengvosios atletikos trenerė

8637 36426,

ztikslas@yahoo.ca

10.

Kęstutis Sakalauskas

Motobolo treneris

8607 89906, kestutis.sakalauskas71@gmail.com

11.

Paulius Mitkus

Krepšinio treneris

8 696 72413,

pauliusa35@gmail.com

12.

Gabrielė Šateikytė

Dviračių sp. trenerė

12.

Jonas Dainius

Vairuotojas, darbininkas

8440 52799, sportas@skuodas.lt

13.

Stanislovas Penkus

darbininkas

8440 52799, sportas@skuodas.lt

14.

Kristina Vasiliauskė

valytoja

8440 52799, sportas@skuodas.lt

15.

Laima Šakalienė

valytoja

8440 52799, sportas@skuodas.lt

Darbuotojų pareigybių aprašymai